Горещият изборен октомври на Септември

Общинските съветници са без заплати вече година

Снимка: Вестник "Загорово"

Често ме питат защо съм се включила в надпредварата?

Защото не мога да гледам как се опорочава всичко. Не можем да бъдем безмълвни свидетели на случващото се. Последните години  позволихме тарикати и мошеници да облекат костюми и да ни управляват. Позволихме си, ние, като общество, да загубим посоката. Аз съм майка на 3 деца и се питам, и е редно да се запитаме всички, в каква ценностна система ще ги възпитаваме?

Втората причина да е опита ми като общински съветник. Смея да твърдя, че се приемат актове, които в същността си са напълно законни, но обслужват интересите на един човек или на малка група лица. Такъв пример е опита за продажба на единствения паркинг в центъра на Септември, заедно с други общински имоти. Наложи се да стигнем дори до Омбудсмана на Република България. И успяхме. Но е трудно да се противодейства от позицията на гражданин.

И не на последно място – включвам се, защото съм подготвена. Имам опит като общински съветник и съм нещатен сътрудник в Народното събрание. Освен това завърших Политически мениджмънт. Управлението на една община е наука. Редно е вече да поставим нещата на мястото им. Време е строителят да строи, политикът  да управлява. Да, има примери, в които хора с различни професии са доказани вече политици, и те не са малко. Но има и хора, които не разбират от управление, но се правят на политици. А политическите решения определят нашето бъдеще. Тези три причини, смятам, са основателни.

Да, истина е, че в община Септември се направи много през последните 4 години. Има видимо строителство. На 21 октомври се откри и освети новия храм „ Св. Цар Борис-Михаил“  в града. Но той е плод на труда на много хора, на бивши кметове, на дарители, на ентусиасти и родолюбци. Но успеха има различни измерения.

Не говорим само за количество, или само за кaчество. Говорим за финансовата страна. По данни на Министерство на финансите, към декември 2018 г. община Септември е с поети ангажименти над 22 милиона. Тези ангажименти са утрешни задължения. Има и стари задължения. ЧСИ са запорирали имоти, сметки. Общинските служители не получават своите заплати. От гражданско сдружение Загорово подадохме сигнал до Инспекцията по труда, които съдействаха, но днес отново е същото. Общинските съветници са без заплати вече година.

Нека не подценяваме факта, че на община Септември два пъти бяха отпускани средства от бюджетния излишък. Целеви средства – 300 хиляди лв. за детските площадки и милиони за инфраструктура, по-конкретно за булеварда.

Смея да твърдя, че Септември е частен град. Защото в ръцете на един човек или на малка група хора вече са изкупени десетки сгради. Не го казвам аз, казва го КОНПИ, която запорира точно тези сгради. КОНПИ търси 9 млн. и 300 хил  лв от кмета на обшината. Смея да твърдя, че не само град Септемри, а и община Септември е частна община. Защото десетки имоти, говоря за ниви и др., са отново в ръцете  на едни и същи хора. Когато говорим за успех, нека да погледнем и тази страна – финансовата. Какво е направено и какви са задълженията. Такъв е примера с договора за сметопочистване и сметоизвозване, който вече е прекратен. Той струваше на данъкоплатците 4 млн. и 100 хил.лв. Ако направим сравнение с предишното управление, тогава струваше около 1млн. 700  хил.лв.  Средствата, които постъпват в бюджета от такса смет са едва 600 хил.  Това е недалновидна политика и затова не мога да говоря за успех. Нямам моралното право да говоря за успех.

Как се стигна до това?

В Септември – с подкрепата на почти всички общински съветници. Решенията се подкрепяха от 17-18 съветници /от общо 21/. Противодействаха единствено съветниците, които са и членове на Гражданско сдружение Загорово. Едва преди година – година и половина някои решиха да бъдат опозиция  и да се правят на борци. Именно така, още в началото на мандата се гласува решение, с което Общинския съвет делегира пълни права на кмета да сключва обществени поръчки по негово усмотрение. Така Общинския съвет доброволно абдикира от задължението и правото си да упражнява вменените му по закон /по закона на ЗМСМА/ контролни правомощия.

Ролята на Общинския съвет в никакъв случай не трябва да бъде бутафорна. Според чл. 138.  от Конституцията на република България, орган на местното самоуправление в общината е общинският съвет, който се избира от населението на съответната община за срок от четири години по ред, определен със закон. Орган на изпълнителната власт в общината е кметът.

Пропуски в закона обаче дават възможност цялата власт да бъде съсредоточена единствено в ръцете на кмета на една община. Има проблем и той е при разделението на властите в местното самоуправление. Има липса на ясен законов механизъм за разделение на властите и взаимен контрол между тях, липса на компетентни професионалисти за общински съветници и слаб контрол на дейността на изпълнителната власт. Липсва и законов механизъм за персонална отговорност на общинските съветници, като преки субекти, участващи в приемането на порочния акт, няма и ясен механизъм за контрол от страна на държавата.

Да, финансовото състояние на община Септември е изключително тежко. Често ме питат как ще се справим с моя екип? С ясна програма и строга финансова дисциплина. С политически решения, които да са ефикасни и ефективни. С обществени съвети като участие на гражданите в управлението. С нов модел на управление. Да, всеки говори за нов модел и промяна, но промяната ще дойде тогава и само тогава, когато в управлението са не само хора – професионалисти, но и личности с качества като морал, достойнство, човеколюбие. Време е за различен избор.  

Днес ние, българите, сме щастливи, че имаме право да избираме. На всеки 4 години избираме не само кой да седне на кметския стол, а какви политически решения ще се вземат, които предопределят не само нашето настояще, а и бъдещето на нашите деца. Това право на избор е извоювано през вековете на много висока цена.  А демокрацията се отстоява всеки ден, тя не е само един термин. Отстоява се с активна гражданска позиция.

Твърде много въпроси има към последния управленски мандат в община Септември. Ето защо подобен политически диспут с кмета в оставка Марин Рачев е крайно необходим, за да зададат хората своите въпроси. Един дебат, който е нужен от много време насам на цялото население в общината. Очакваме той да се случи, за да чуем и идеите за развитие на общината, и как ще бъдат обезпечени те, защото „устойчиво развитие” съвсем не означава това, на което сме свидетели днес. Надяваме се всички дела, които предстоят на кмета в оставка да не възпрепятстват включването му в тази най-пряка форма на демокрация – дебата, защото ние, гражданите на община Септември, заслужаваме отговори.

Цяла България сега нас гледа. Изправени сме пред избори с участие на бивш кмет, осъден на първа инстанция, бивш кмет, обвинен в безстопанственост – само до месец ще стартира новото дело в специализирания наказателен съд. Участие на бивш кмет, на когото са запорирани сметки и имоти, и КОМПИ търси 9 милиона и нещо.

Да! По презумция, в българското законодателство, всеки е невинен до доказване на противното. Но след законът, моралът е втори и следващ позитивното право източник на правото! Къде ни е моралът, като източник на правото, на нас като общество, след като въобще допускаме това да се случва? Даваме за пример като качество на живот, не само стандарт, редица развити държави. Но там обществото не само не избира, то не търпи морални компромиси. И най-малкото съмнение от морално естество, е повод за оставки. В това е разликата – в търпимостта. Живеем в демократична държава и демокрацията не е даденост. Тя се отстоява всеки ден  с гражданска активност.