Годишните отчети на билкозаготвителите трябва да бъдат предадени до 20 януари

През 2019 г. в РИОСВ - Пазарджик не са регистрирани нови билкозаготвителни пунктове. Към момента общият им брой е 70

Снимка: portal12.bg

На 20-ти януари 2020 г. изтича срокът за подаване в РИОСВ на отчетите на собствениците на билкозаготвителни пунктове за дейността им през 2019 година. До тази дата, всяка година, Законът за лечебните растения ги задължава да предоставят информация за количествата билки, изкупени и реализирани на пазара през предходната и за наличните към момента количества в складовите им бази. Подалите неверни данни и неспазилите този срок търпят финансови санкции. За физически лица глобите са в размер от 100 до 1 000 лева, а за юридически – имуществени санкции от 300 до 2 500 лева.

През 2019 г. в РИОСВ – Пазарджик не са регистрирани нови билкозаготвителни пунктове. Към момента общият им брой е 70.

Обобщаването на годишните справки за лечебните растения е важно за оценката на количествата добивани билки за съответния регион и състоянието на естествените им находища.

Издадените позволителни от съответните общини или горски и ловни стопанства също подлежат на контрол. През декември 2019 г. експерти на РИОСВ – Пазарджик извършиха проверка на позволителни за ползване на билки от лечебни растения, издадени от държавни горски стопанства и общини в региона. Не са установени нарушения на Закона за лечебните растения.