Гимназията по икономика в Пазарджик най-активна по проекта „Моят Виртуален Град“

Следващото обучение ще бъде в град Пазарджик от 15 до 20 април

Снимка: Момент от събитието

От 25-ти до 30 март 2019г. се проведе първото обучение на ръководители в град Кочани – Северна Македония по проект „Моят Виртуален Град“. В обучението участваха учители от трите училища – партньори,  представители на общините и НПО. От българска страна се включиха четирима учители от ПГИМ- двама с профил професионално обучение, един по хуманитарна специалност и директорът на учебното заведение Таня Благова.

Първият ден секретарят на Община Пазарджик, Румен Кожухаров, анализира в  лекция ролята на общината като административна единица и  функциите на Общинския Съвет. През втория ден представители на Комуналното предприятие „Водовод“ разказаха за водоснабдяването в град Кочани и показаха пречиствателната станция в града. През третия ден участниците дебатираха по темата „Сметосъбиране – организация, извозване и преработване на отпадъците”, след което  бе посетено геотермално предприятие, което отоплява с геотермална вода институции, три общински училища и оранжерии. През четвъртия ден менторите създадоха конкретни въпроси върху разгледаните теми. На тези въпроси ще трябва да отговарят екипите от ученици, когато създават своя виртуален град през учебната 2019/2020 год.

Проектът стартира през октомври 2018 г. и е с продължителност две години, като основната му цел е да повиши знанията, уменията и компетенциите на учители и ученици от средните училища в гр. Пазарджик, гр. Кочани (Македония) и гр. Веление (Словения) по теми, свързани с местното самоуправление, екология и опазване на околната среда, климатични промени и устойчивата употреба на енергийните източници. Следващото обучение ще бъде в град Пазарджик от 15 до 20 април 2019. На него ще се разглеждат хуманитарните дейности, които провежда една община  и спазването на човешките права.