ГЕРБ обяви и кандидатите си за кметове на общини в областта

ГЕРБ няма да издига кандидат единствено в Община Сърница

Снимка: ГЕРБ

Кандидати за кметове на общини в област Пазарджик

 1. Община Пазарджик

инж.Иван Панайотов

Роден на 7 август 1959 г.

Завършил е ВСШ „Георги Димитров“ – МВР с профил „Противопожарна охрана“ и специалност „Пожарна и аварийна безопасност“. През времето на своята служба е преминал през всички изпълнителни  и ръководни нива в структурите на пожарната. От 2000 г. е началник на ОУ ПБЗН – Пазарджик, а впоследствие и директор на РД ПБЗН – Пазарджик. За професионализма и постиженията в работата си е награждаван многократно от ръководството на МВР и ГД ПБЗН. Той е отличен с приза „Пожарникар на годината” за 2018 г., а по повод професионалния празник на МВР, през 2019г., и с почетно отличие „За доблест и заслуга” – 1 степен. На 7 август инж.  Иван Панайотов навърши през 2019г. 60 години и напусна системата на вътрешното министерство след 36 години вярна и самоотвержена служба в името на хората и обществото.

 1. Община Батак

инж. Атанас Коларов

Роден на 15 януари 1948г. Има две висши образования- инженер и икономист. Завършил е НВУ“Васил Левски“ Велико Търново, с инженерна специалност  „Далекосъобщителна техника“. Има втора магистратура от Военната академия „Георги Раковски“ и  звание полковник. В момента е председател на съвета на директорите на „Химснаб  БГ“ АД и изпълнителен директор на „Химснаб -Русе“АД. Общински ръководител на ГЕРБ Батак, общински съветник и председател на групата на ГЕРБ в общинския съвет.

 1. Община Белово

Васил  Савов

 

Роден на 10 декември 1969г. в Белово.

Общински ръководител на ГЕРБ-Белово и председател ОБС в Белово в мандата 2015-2019. Женен с три дъщери. Занимава се със собствен бизнес в областта на търговия с черни и цветни метали.

 1. Община Брацигово

Надежда Казакова.

Родена на 30 март 1974 година в гр.Пещера. Магистър по „Химия и физика“ и „Управление на социални дейности с деца и юноши“ от ПУ „Паисий Хилендарски“ Пловдив. В мандата 2015-2019г. е общински съветник от ГЕРБ и председател на Общ. съвет на Брацигово. Владее френски.

 1. Община Велинград

д-р Костадин  Коев, кандидат на ГЕРБ  за втори мандат

Роден на 17 октомври. 1964г.  Магистър по  „Ветеринарна медицина“ от ВИЗВМ гр. Стара Загора. Владее писмено и говоримо гръцки и  немски език. Кмет на Община Велинград.  Женен с едно дете. Интереси в областта на спорта.

През мандата са реализирани 18 значими проекта които изяло промениха облика на града и общината  и създават условия за устойчиво развитие на общината и град Велинград като център за СПА  и балнеолечебен туризъм от национално и световно ниво. Община Велинград усвои 24 милиона лева по различни оперативни програми, в село Драгиново бе изградена нова сграда на ДГ „Пролет“ с дворно пространство, кухня и геотермално отопление за 1,6 милиона лева. Бяха и завършени инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово; обновени са  сградите на ПГ по горско стопанство „Христо Ботев“, СУ „Христо Смирненски“ в с. Света Петка,  детска градина във Велинград, санирани са административни сгради, реализирана е реконструкция на улична мрежа общинския център, изградени са нови социални жилища в град Велинград, ремонтирани са улици в селата Драгиново, Грашево, Пашови, Света Петка и Кръстава, изградена е спортна площадка в СУ“ Св.св. Кирил и Методий“, реализирани са проекти за социало включване на нуждаещи се, обновено е  кухненско оборудване на Общинска социална служба.

 1. Община Лесичово

инж.Серьожа  Лазаров, кандидат от ГЕРБ за трети  мандат

Роден е на 21 юли 1959г.  Завършил е ВТУ София с  магистърска степен „Машинен инженер”.

През първия  мандат  на инж. Лазаров община  Лесичово има спечелени общо 18 проекта за над 17 милиона евро. Бяха ремонтирани пътища и водопроводни мрежи за над 5,8 милиона лева. Изгради се предпазна дига по р. Тополница за предотварятаване на наводнения. Изцяло бяха обновени сгради на читалища и на детски градини и спортни терени  в населените места.

През втория мандат на инж. Лазаров са спечелени   41 проекта на обща стойност 9 563 473 лв. Сред тях са:  ремонт на училищата в селата Калугерово и Церово за близо 1 млн. лв.; закупен е нов училищен автобус за нуждите на образованието на стойност 244 000лв.; извършена е подмяна на водопроводната мрежа в село Памидово за над 2млн. 700 хил. лв,; с 517 300 лв. е закрито и рекултивирано регионалното депо за твърди битови отпадъци; почистени са коритата на реките Тополница и Яворица;  изградени са шест детски площадки в общината и три класни стаи на открито; реализират се програми насочени към хора с увреждания, за социално включване, за заетост, за топъл обяд  на нуждаещи се, извършен е ремонт на улици и тротоари в пет села, ремонтирани са сгради от обществената социална инфраструктура.

Община Лесичово е преобразена в резултат на управлението на инж.Серьожа Лазаров.

Община Панагюрище

Никола  Белишки, кандидат от ГЕРБ за трети мандат.

Роден на 28 декември 1966г. С висше техническо образование. Притежава магистърска степен по „Електроенергетика и електрообзавеждане” и „Безопасност на труда” от Технически университет Габрово. Народен представител в 41-то Народно събрание.

През първия мандат на Белишки  изцяло бе обновен центърът на Панагюрище, изграден е водният цикъл на града по ОП „Околна среда”, като вложените средства са над 56,6 милиона лева. Предстои откриването на регионалното депо за битови отпадъци, което ще обслужва Панагюрище и Стрелча;  скоро ще започне и  изграждане на язовир „Луда Яна”. Градът стана център на множество фестивали и културни прояви от национална значимост. С популяризирането на историческото и културно наследство бяха привлечени хиляди нови туристи.

През втория мандат са договорени средства по ОП „Региони в растеж“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – 14 963 364,92 лева. От тях усвоените средства чрез изпълнение на проекти са 10 418 246,5 лева, а останалите 4 545 118,42 лева са вложени в проекти, които в момента са в процес на изпълнение.

Резултати:

 1. Създадени бяха пет нови визии на детски градини, като същевременно се запази тяхната уникалност. Осигурена е модерна, здравословна, функционална образователна среда, с напълно ново оборудване и обзавеждане.
 2. Дворните пространства в 3 училища се превърнаха в желано място за спорт и отдих, в резултат на рехабилитирана настилка, ново спортно и парково оборудване.
 3. Модернизирани обществени пространства и създадена привлекателна градска среда чрез реконструкция и обновяване на тротоарни и пътни настилки и зелени площи на 12 улици.
 4. Саниране на 5 многофамилни жилищни сгради.
 5. Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи зони към Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Дневен център за деца и младежи с увреждания.
 6. Първата българска община с изградена система за безплатен интернет WiFi4EU.
 7. Община Пещера

Николай  Зайчев, кандидат  на ГЕРБ за втори мандат.

Роден е на 20 март 1971г. Има висше юридическо образование от Бургаския свободен университет.

През първия мандат на Зайчев са реализирани обекти на стойност

18 177 053 лв. В това число е реконструиран околовръстният път на Пещера,  ремонтирани са моста над река Пишманка, обновени са централни улици, основно реконструирани са сградите на община Пещера, ритуалната зала, общинския детски комплекс, сградата на полицията.

Община Пещера може да се похвали с най-големия брой, в рамките на областта, на  спечелени и изпълнени  проекти  за   саниране –  41 многоетажни жилищни  сгради,освен това са  изградени спортни съоръжения и обекти в града и в учебните заведения. Град Пещера е преобразен под управлението на кмета Зайчев. Той изгради авторитет и  се ползва с уважението на обществеността и на бизнеса в Пещера.

 1. Община Ракитово

Росица Рускова

Родена на 20 октомври 1965г.

Завършила е Лесотехнически университет в София с магистърска степен „Инженер по дървообработване и производство на мебели“. Има магистърска степен  по „Информатика и информационни технологии“ от Тракийският университет в  Стара Загора, магистър по   педагогика. Работи като директор на Професионална гимназия по дървообработване гр. Велинград. Общински ръководител на ГЕРБ Ракитово. В структурите на партията от 2007 г.

 1. Община Септември

Марин  Рачев, кандидат за втори мандат. Издигнат от коалиция, в който влизат ПП“Обединени земеделци“, ПП ГЕРБ, Партия“ВМРО-Българско национално движение“, ПП „НФСБ“.

Роден на 31 януари 1974 г.  Бакалавър  по „ Стопанско управление “ от ВУАРР Пловдив.

През първия мандат са реализирани над 50 проекта на обща стойност над 6 млн. и 500 хил. лв. в областта на инфраструктурата, спорта, здравеопазването и образованието. Изградено е първа част от трасето на минерален водопровод, който ще осигури геотермално отопление за общински училища, детски градини и други обществени обекти в общината.

 1. Община Стрелча

Дечо Спасов

Роден на 8 март 1981г.

Магистър по „Финанси“ от ВТУ“Свети Свети Кирил и Методий“.  Работи като организатор производство в частна фирма. Общински ръководител на ГЕРБ Стрелча, общински съветник от ГЕРБ и председател на групата съветници в общинския съвет. Семеен с едно дете.

 1. Община Сърница

Не е издигнат кандидат.