Галя Захариева: Иновацията трябва да е част от българското образование

Тя не е лукс или изключение. Тя е смисъл на политиката, която искаме да проведем

Снимка: Момент от срещата

Народният представител от ГЕРБ Галя Захариева постави акцент върху бъдещето на образованието в България и необходимостта от  граждански диалози като този в Пазарджик с професионалната общност. В ЕС няма обща европейска политика в образованието, обясни Галя Захариева и допълни, че  голяма част от решенията и европейските политики влияят благотворно на нашето образование. Ние направихме училищата много по-различни, не само за децата, не само за  учителите, но и за родителите. Българското правителство провежда последователна политика в образованието и аз съм изключително удовлетворена от това което се случва в тази сфера, бе категорична Захариева, която освен като народен представител има и дългогодишен опит като педагог.  ГЕРБ даде шанс на учителите да почувстват държавническата подкрепа. От 2009 година има развитие в тази сфера и като реформи и като средства. От програма  „Региони в растеж“  шест училища и четири  детски градини от Област Пазарджик са с променена образователна структура каза  Захариева и  поиска от педагозите да не забравят тези факти.

Имаше голямо напрежение при старта на новия Закон за образованието, но нека да не забравяме, че сега вече дойде момента да усетим не само натоварването, но и мотивацията сред учителите. Финансирането на училищата също бе подложено на много голям дебат, каза още Захариева. Все пак са минали само две години от действието на закона, напомни тя и коментира механизма за оценка на качеството, който ще бъде въведен и  също ще допринесе за увеличаване на средствата в делегираните бюджети.  Галя Захариева коментира иноватините училища като каза: Иновацията трябва да е част от българското образование, тя не трябва да е лукс или изключение. Това е смисъла на политиката която искаме да проведем.

Образованието е универсален отговор на всички наши проблеми и затова е приоритет не само на нашето правителство, но и на цялата Европейска комисия, каза на срещата зам.-министъра на образованието Деница Сачева. В Образователната  система ще бъдат инвестирани почти 2 млрд. 400 млн. лв., от тях  1,3 млд. за двойното увеличаване на учителските заплати, други 400 млн. са договорени по различни програми за подобряване на материалната база и дигитализацията на образованието.  Деница Сачева открои пет основни приоритета. На първо място това е възнаграждението на учителския труд. За първи път през тази година средната учителска е по-висока от средната заплата в страната. Това доведе до повишено търсене на тази професия в т. ч. и сред студентите, които избират тази специалност, бе категорична Сачева. На второ място тя постави механизма за включване на всяко българско дете в системата на образованието като отбеляза интегрирания подход между институциите и с фокус върху децата в риск. На трето място е работата с деца които имат специфични образователни изисквания и нужди, както и работата с надарени деца. Следващият акцент са дигиталните умения и технологии. Дигитализацията предстои бе категорична Сачева.  50 млн. евро ще бъдат инвестирани в българското образование през следващите години като ще се създаде облачна среда с отворени образователни ресурси, които ще могат да се ползват от всички. Иновативните училище е другото важно направление, което ще бъде развивано с приоритет. Добрите иновативни  практики ще бъдат споделяни с други. По това направление ще бъдат реализирани няколко национални програми, включително с ИТ сектора в България. Учителите ще могат да проведат 40 учебни часа в ИТ компания  където да работят и упражнят своите знания. Друга основно направление  е политиката на подкрепа на   професионалното обучение в България. Почти 2000 учебни плана са преработени с бизнеса и активно се работи в посока обновяване на професионалните гимназии не само като сграден фонд,но и като образователни ресурси. Министър Вълчев постави въпроса за движението на децата със своите родители  в ЕС пред  Съвета на министрите. В резултат на това ще има  ще се обменя информация  между държавите за движението на децата. България ще реализира пилотен проект с Германия. На срещата бяха обсъдени въвеждането на електронни дневници, изграждане на wi-fi мрежи и високотехнологични ресурси в училище и в детските градини. Участниците във форума дебатираха по темата “Образование и мотивация на младите хора за повече знания и перспективи за развитието на България и Европа“.

В шестия граждански диалог „Европа в нашия дом“ в Пазарджик участваха зам.-министъра на образованието Деница Сачева, зам.председателя на парламентарната комисия по образование Галя Захариева, Даниела Малешкова от образователната комисия в Народното събрание, както и народните представители Десислава Костадинова, Десислава Тодорова, областният координатор на ГЕРБ Пазарджик Найден Шопов и общинския ръководител на ГЕРБ Пазарджик, Гинче Караминова. В рамките на форума, който премина при огромен интерес от страна на учителското съсловия  бяха обсъдени и местните политики в сферата на образованието.