Галина Стоянова е е новият секретар на Община Пещера

Галина Стоянова е е новият секретар на Община Пещера. Тя е завършила висше образование в Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. В Община Пещера работи месец септември 1998 г. От 2009 до 2011 година работи в системата за закрила на детето в Агенцията за социално подпомагане.

До настоящия момент работи като директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в общинска администрация. Омъжена, с едно дете.