В 6 села от областта живеят до 50 души

Към края на 2022 г. населените места в област Пазарджик са 118, от които 13 са градове и 105 – села. В шест населени места, или в 5.1% живеят от 1 до 50 души, включително. В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 12 общини.

В края на 2022 г. в градовете живеят 138 966 души, или 61.4% от населението на областта, а в селата – 87 243 или 38.6%. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.

С население над 10 хил. души са шест общини в областта, в които живее 85.5% от населението на областта.

Най-малка по брой на населението е община Стрелча, в която живеят 4 319 души, или 1.9% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик – 90 309 души (39.9%).

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.