В център „Човеколюбие“ се проведе Народен университет за психично здраве, посветен на насилието

В Център „Човеколюбие“ се проведе Народен университет за психично здраве на тема „Насилие – видове, защита и превенция“. Освен потребители и специалисти от Комплекс за социални услуги „Човеколюбие“ на събитието присъстваха представители на РЗИ – Пазарджик, Затвора, КСУДС, Общински съвет по наркотични вещества, Сдружение „Подай ръка и подкрепи“, Ал-Анон „Нова посока“.

Лектори бяха адв. Анета Генова, адв. Елена Кръстева и Венера Симеонова – психолог. Бяха представени продукти по проект „Включване и достъп до правосъдие за обвиняеми с интелектуални и психосоциални увреждания“, реализиран в осем държави от Европейски съюз.

Проектът има за цел да насърчи достъпа до правосъдие и по-справедливи наказателни производства за обвиняеми с интелектуални и/или психосоциални увреждания. Координира се от фондация „Валидити“ (Унгария). Представител за България е фондация „Кера“, чиято дейност е насочена към идентифициране на ключови проблеми, свързани с правата на хората с увреждания, и предприемане на активни действия за преодоляването им.

Участниците в събитието усвоиха знания за различните видове насилие, защита от насилие и превенция.  Споделиха лични затруднения и примери от практиката.