В ход е подготовката за подсигуряване на зимното поддържане на пътищата в община Велинград

Снимка: Община Сърница

Всички кметове и кметски наместници се събраха в голямата заседателна зала на общинска администрация, за да коментират със зам.-кмета на община Велинград Атанас Палигоров готовността на населените места за справяне с евентуална усложнена зимна обстановка.

Със заповед кметът на община Велинград д-р Костадин Коев разпореди провеждането на заседание на Щаба за действие при бедствия и аварии, за да бъдат обсъдени мерките за подготовка на снегопочистването на пътищата в общината и улиците в населените места.

Стана ясно, че ще бъдат извършвани проверки за наличието на нужната техника и нейното състояние, както и за количеството инертни материали/пясък, луга и др./ , с които разполагат фирмите, ангажирани със зимното поддържане.

Всичко това, според заповед на областния управител, трябва да приключи до 28 октомври. Ще бъде изготвен и План за зимното поддържане на общинските пътища и уличната мрежа. Приоритет са здравните, учебни, детски, социални заведения, както и административни сгради на държавни и общински служби.