В Ракитово: Програмата “Топъл обяд” започва от днес

На 1-ви февруари започва програмата за достъп до безплатна храна за социално уязвими групи, семейства без доходи или с ниски такива, самотно живеещи пенсионери, социално слаби, скитащи и бездомни лица и др. в община Ракитово.
Два пункта за взимане на храната ще има в Ракитово: в сградата на база 1 на на СУ “Кл. Охридски” – столовата и в сградата на фондация “Бъдеще” в кв. Запад.
Гражданите ще имат възможност да ползват пунктовете по местоживеене.
В Костандово пунктът ще бъде в столовата на ОУ “Хр. Ботев”, а в Дорково – в кметството.
Обядът за одобрените 443 души по програмата ще може да се взима в часовия пояс 10-13 часа от понеделник до петък. Храната ще бъде доставяна в еднократни опаковки.
Все още процедурата по записването на нуждаещи се продължава във фронт-офиса на община Ракитово и районните кметства.
Проектът се изпълнява за пръв път на територията на община Ракитово.