В Пещера ще се проведе кампания за предаване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

Снимка: Пловдив прес
Общинска администрация Пещера уведомява, че в периода от 21.06.2021г. до 25.06.2021г., ще се проведе кампания за записване за предаване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване /ИУЕЕО/.
Кампанията е организирана от Общинска администрация съвместно с „Елтехресурс“ АД /организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване/. Необходимо е всички желаещи, разполагащи с неработещи вече електроуреди / микровълнови печки, телевизори, перални, компютри, ютии, тостери, принтери и други/ да се обадят на телефон 0350/62203.
Ще се осъществи контакт с всеки желаещ да предаде ИУЕЕО, след записване на посочения телефон за връзка, относно организацията по вземането на ИУЕЕО от домакинствата. Ще се приемат само в пълен комплект ИУЕЕО, разкомплектовани уреди или само външна част на уреда няма да се приемат.
Община Пещера призовава гражданите – притежатели на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомогнат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.