В Пещера ще бъде предоставяна социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Архив
Със заповед на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е дадено предварително одобрение за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Пещера с капацитет 42 потребители.
Община Пещера стартира процедура за набиране на потребители, които ще ползват социалната услуга.
Услугите се предоставят по местоживеене на одобрените потребители по постоянен или настоящ адрес. Потребители на социалната услуга могат да бъдат: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания, с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или, за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.