В Пещера стартира „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Архив

От днес Община Пещера стартира предоставянето на услугите – доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащането на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора) в изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“ процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

По проекта могат да се предоставят посочените услуги на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, служители на доставчици на социални услуги, както и възрастни в риск.

За целите на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” Възрастен в риск” е лице, което е:

– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

– самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Потребителите от целевите групи могат да заявят необходимост от предоставяне на услугите, всеки работен ден във времето от 8.30ч. до 12.30 и от 13.30ч. до 17.30ч. от тел. 0350/6-90-99.