В Пещера: През зимата ще пазят контейнерите за битови отпадъци с кошчета за пепел

Служители на ОП „ЧПОИ“ поставиха на възлови места в града в непосредствена близост до пластмасовите контейнери за битови отпадъци кофи за пепел. Общинското предприятие е закупило и доставило 35 такива, съобщи Георги Смилянов. Съдовете са с размери 75 Х 75 см. и тях ще се изхвърлят отпадъците от печките с твърдо гориво през зимния сезон.

Смилянов допълни, че е изготвен график за извозване на събраните сгурия, пепел и жар. Идеята е на кмета на Общината Йордан Младенов. С поставянето на специализираните съдове се цели запазването на пластмасовите контейнери и съдове за битови отпадъци. Припомняме, че от 3 февруари Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ започна подменянето на остарелите и нефункционални контейнери за битови отпадъци.

В резултат на ниските температури пещерци преминаха към отопление с твърдо гориво в домовете си. Събраната пепел и въглените, вече трябва да се изхвърлят в новите съдове. Използвайте металните контейнери защото няма опасност да прогорят, съветват от местната администрация. Така ще се запазят пластмасовите съдове за смет.