В Пещера: Планират цялостно почистване на коритото на река Стара

През годината се предвижда цялостното почистване на коритото на река Стара в Пещера. Идейният проект ще се реализира съвместно с Биовет АД. Ще бъдат премахнати наноси и растителност в речното корито от входа на града от Батак – до моста до бившите цветарници в близост до автогарата.

В района на градската част дъното ще бъде изградено на прагове за аерация на течащата вода, предвиждат се уловители на седименти, тиня и камъни, за да не се затлачва речното корито. От естетическа и екологична гледна точка ще бъдат върнати естествените камъни за постигане на по-добра визия в тази част на реката.