В Пещера направиха първа копка по проект за подобряване на транспортната и ВиК инфраструктура

Снимка : Община Пещера

Първа копка на етап от проект за подобряване на транспортната и ВиК инфраструктура направиха Йордан Младенов- кмет на Община Пещера и Иван Делчев- управител на фирмата изпълнител на строителните дейности. На церемонията присъстваше и Стефан Мирев- областен управител. С постановление на Министерски съвет 348/от декември 2019 г. на Община Пещера са отпуснати целеви средства в размер на 1 215 907 лева.

Със сумата ще бъде подобрена ВиК инфраструктурата на град Пещера, включваща реконструкция на съществуващ на водопровод на ул. „Иван Вазов“, водопровод и канализация на ул. „ Изгрев“, ще бъде изградена нова канализация по ул. „Георги Кьосеиванов“ Предвижда се реконструкция на съществуващ водопровод по ул. „ 3-ти март „. Строителните дейности предвижвиждат и подобряване на транспортната инфраструктура на града със следните подобекти : рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ – част пътна, рехабилитация на продължение на ул. Симон Налбант“ и на ул. „Стефан Караджа“ – пътна част и част ЕЛ.

Тези улици представляват основни транспортни артерии, които свързват най-големия жилищен квартал „Изгрев“ на града с централна градска част, бизнес зоната на града. Реализирането на тези проекти ще повиши качеството на живот на населението, ще създаде предпоставки за привличане на нови инвестиции и възможности за регионалната конкурентоспособност на общината “ , каза на откриването Йордан Младенов.

След подмяна на остарялата и компрометирана водопроводна мрежа в тези участъци се предвижда полагане на нова асфалтова настилка и обособяване на тротоарни площи.