В Пещера започва записването за доставка на дърва за огрев

Списъците се изготвят от служители всеки работен ден в Център за административно обслужване, на 1 етаж, в сградата на Общината

Архив

Започна записването и изготвяне на списъци на лица с постоянен адрес в община Пещера, желаещи да закупят дърва за огрев през настоящата година, каза кметът Йордан Младенов.

Общинското ръководство и представители на Горското стопанство в града са постигнали споразумение за нуждите на населението да бъдат добити 6 000 кубика дърва за огрев. Изчисленията сочат, че за кубик ще се плаща сумата от 70 лева. Дървата на склад ще струват по 46 лева с ДДС и ще се плащат в горското, сумата от 24 лева, която трябва да се доплати е за превоз до клиента.

Всяко семейство от Пещера, Радилово и К. Димитриево може да се снабди с 4 кубика, допълни Младенов. Според разчетите добитото количество дърва за огрев ще задоволят нуждите на 1 500 семейства.

С предимство при доставките ще се ползват хора в неравностойно положение, пенсионери и хора с увреждания. Списъците се изготвят от служители всеки работен ден в Център за административно обслужване, на 1 етаж, в сградата на Общината.