В Панагюрище организират мобилен пункт за предаване на битови и строителни отпадъци

Снимка: pianews.bg

Днес в Панагюрище  ще бъде организиран мобилен пункт за събиране и извозване на отпадъци от фирма „БалБок Инженеринг“ АД, притежаваща разрешително за дейността си по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Гражданите ще могат да предадат безвъзмездно в пункта:

  • Лекарства с изтекъл срок на годност
  • Живачни термометри и уреди, съдържащи живак
  • Бои и лакове
  • Разредители
  • Строителна химия
  • Домакински препарати
  • Фотографски и други химикали
  • Мастила и тонери
  • Пестициди и препарати срещу хлебарки и други вредители
  • Замърсени опаковки.

Мобилният пункт за приемане на опасните отпадъци от домакинствата ще бъде разположен на паркинга до сградата на Общината днес от 10:00 до 16:00 часа.

Целта на кампанията е да осигури безопасност за хората и гарантирано обезвреждане на опасните отпадъци.