В Панагюрище набират кандидати за студентската стипендия „Марин Дринов“

Снимка: Община Панагюрище

Община Панагюрище започна процедура за набиране на кандидати за поименна студентска стипендия „Проф. Марин Дринов“ за учебната 2020/2021 година. Учредената от Община Панагюрище и „Асарел-Медет” АД стипендия на името на проф. Марин Дринов е за студенти от община Панагюрище, които се обучават във висше учебно заведение в чужбина. Стипендията се отпуска ежегодно – за периода на учебната година. Размерът на годишната стипендия е 2000 евро. Средствата се изплащат ежемесечно, като се разпределят на равни вноски, съобразно броя на учебните месеци. Средствата за изплащане на стипендията се осигуряват от „Асарел-Медет” АД, чрез сключване на дарителски договор с Община Панагюрище. Срокът за подаване на молбите е до 18 септември.

Кметът на община Панагюрище със Заповед назначава комисия за разглеждане на молбите и определяне на носителя на Дриновската стипендия за учебната 2020/2021 година в срок от 21 септември до 5 октомври 2020 година. Присъждането на стипендията става със Заповед на Кмета на община Панагюрище въз основа на представения от комисията протокол за определяне на носителя. Връчването на стипендията от Изпълнителния директор на „Асарел-Медет” АД или упълномощено от него лице става на тържествена церемония, организирана от кмета на община Панагюрище по повод рождения ден на проф. Марин Дринов.