В Пазарджик: Първи случай в България на Пуумала ханта вирус

В Инфекциозно отделение на МБАЛ-Пазарджик продължава лечението на 35-годишен мъж с хеморагична треска с бъбречен синдром. Това е първият случай в България, при който причинителят Пуумала ханта вирус е доказан с молекулярно-биологични методи /PCR/ при хора.
Заболяването е потвърдено в Националната референтна лаборатория по предавани с вектори инфекции чрез доказване на вирусната РНК в кръвта на болния и установяване на специфични антитела в серума му. Този вирус е познат в страната ни като един от причинителите на ХТБС, но до момента е доказван само с установяване на антитела, съобщи началникът на Инфекциозно отделение д-р Мария Пишмишева.
Хеморагичната треска с бъбречен синдром (ХТБС) е остра вирусна инфекция, протичаща с висока температура, бъбречна недостатъчност и хеморагии. Предава се чрез мишевидни гризачи.