В Пазарджик: Осъдиха собственик на фирма за укриване на данъци за над 2,4 млн. лева

Архив

По обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Пазарджик е осъден Я.Ф. за извършено данъчно престъпление по чл. 255, ал.3, във вр. с ал.1, т.2, т.6, т.7 , във вр. с чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс. Разследването по досъдебното производство е започнало през 2017 г. след внесен в прокуратурата данъчен ревизионен акт. По делото са били извършени множество сложни икономически експертизи. 

Я.Ф. е признат за виновен за това, че в гр. Пазарджик, от 01.04.2010 г. до 16.05.2011 г., в качеството си на управляващ и представляващ търговско дружество и като лице, осъществяващо фактически дейността и функциите на данъчно задължено лице, при условията на продължавано престъпление, като деянията са извършени през непродължителен период от време, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – общо 2 499 903 лева, представляващи дължим данък върху добавената стойност.

Установено е, че Я.Ф. при водене на счетоводство е съставил документи с невярно съдържание – отчетени регистри-дневници за покупките на дружеството, в които е отразил 33 броя данъчни фактури по неполучени доставки с право на данъчен кредит  от доставчиците,  като е потвърдил неистина в писмени декларации, които се изискват по силата на закона и като е приспаднал неследващ се данъчен кредит.

Окръжен съд – Пазарджик е наложил на Я.Ф. наказание от 3 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим и 1/3 конфискация на имуществото му.

Подсъдимият е осъден да заплати на държавата, представлявана от Министерството на финансите, обезщетение за причинени имуществени вреди  в резултат на извършеното престъпление в размер на 2 499 903 лева, ведно със законовата лихва върху тази сума.

Присъдата подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд – Пловдив.