В Пазарджик: Красота между блоковете на улица „Стефан Караджа“

Градинката в междублоковото пространство на улица „Стефан Караджа“ в Пазарджик. Живеещите получиха награда от кмета на усърдието и старанието да превърнат в красиво място района, където са домовете им.