В община Стрелча вече функционира видеонаблюдение в девет възлови точки

Община Стрелча изгради система за видеонаблюдение, обхващаща девет възлови точки с локален център за видеоконтрол в Общинската администрация.
Сигурността на гражданите, опазването на частното и общинско имущество са ключови приоритети в работата на кмета на общината инж. Георги Павлов и общинското ръководство, а новоизградената видеосистема е част от набелязаната стратегия за постигане на безопасна и сигурна градска среда.
Системата разполага с технологични камери с висока резолюция на видеозаснемане и аналитични функции за разпознаване на номера на МПС, автоматични справки и др.
Високотехнологичните параметри на  видеокамерите на входно-изходните артерии на града не само ще бъдат от полза, но и ще дават възможност за бърза реакция на компетентните органи  при изпълнение на служебните им задължения.