В община Пещера: Започна записването за снабдяване с дърва за огрев за новия отоплителен сезон

Снимка: tvsatcom.bg
 Общинска администрация Пещера започна записването на населението за снабдяване с дърва за огрев през отоплителен сезон 2022 г. – 2023 г.
През настоящия отоплителен сезон ценообразуването на дървата за огрев е както следва:
Крайната цена на дървата за огрев е 80.00 лв. за 1-ин куб. м., или 320.00 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:
– за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“ – 190.00 лв. /заплащат се в ТП на „ДГС – Пещера“ преди доставка на дървата за огрев/.
– за превоз и доставка до домовете на лицата – 130.00 лв. /заплащат се при доставката на дървата за огрев в дома/.
Лицата с увреждания, диабетиците и пенсионерите могат да се запишат за включване в списъците за закупуване на дърва за огрев в съответните клубове на територията на Общината.
Лицата и семействата могат да се запишат за включване в списъците за закупуване на дърва за огрев в Центъра за административно обслужване на Община Пещера.
Община Пещера напомня, че всяко домакинство има право на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев за отоплителен сезон. Ако има записани повече от едно лице от домакинство, същите ще бъдат премахвани от списъците.

Коментар
Споделяне