В община Панагюрище започна подаването на документи за закрила на деца с изявени дарби

Снимка: Община Панагюрище

В община Панагюрище започва втората сесия за 2022 година за подаване на документи за предоставяне на закрила на деца и ученици с изявени дарби. От днес, 18 октомври  2022 година, започва втората сесия за събиране на документи за предоставяне на закрила на деца и ученици с изявени дарби.

Срокът за подаване на документите за предоставяне на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище е от 18 октомври до 4 ноември 2022 година.

Документите, попълнени според изискванията, с приложени допълнителни материали, ще се приемат в Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.