В община Пазарджик: Детските градини вече са с летен режим на работа

Във връзка с предстоящия летен сезон Община Пазарджик е изготвила график за работата на детските градини на територията на града. Графикът, влиза в сила от днес и  предоставя възможност през целия период всички желаещи да могат да посещават детско заведение.

Временното преустановяване на дейността на детските заведения е съгласувано с родителите, директорите на детските градини имат ангажимента да оказват пълно съдействие за насочване и приемането на нуждаещите се в приемащите детски градини. То е на база мотивирани предложения от техните директори във връзка с неотложни ремонти на кухненски блок, складови помещения, както и ремонтни дейности, свързани с предписания. Това е начин и да се  даде възможност на персонала да ползва платения си годишен отпуск.

Процедурата по прехвърляне в приемащата детска градина е максимално облекчена, за да не се създават излишни ангажименти на родителите. Необходимо е само при посещение на новата детска градина да бъде предоставена служебната бележка, издадена от детското заведение, което детето е посещавало.

За повече информация родителите могат да се обръщат към директорите на детските заведения или на тел.: 034 402 313 в Община Пазарджик.

 

Детско заведение месец юли месец август
1 ДГ “Здравец” В ремонт

Приемна  ДГ“Слънчо“

Работи
2 ДГ “Снежанка” В ремонт

Приемна  ДГ „Юрий Гагарин“

Работи
3 ДГ “Юрий Гагарин” Работи В ремонт

Приемна  ДГ“Снежанка“

4 ДГ “Слънчо”  

Работи

 В ремонт

Приемна  ДГ „Здравец“

5 ДГ “Калина Малина” В ремонт

Приемна ДГ „В.Терешкова“

 

Работи

 

6

 

 

 

ДГ “В.Терешкова”

 

Работи

В ремонт

Приемна ДГ,,Калина Малина“

 

 

7 ДГ “Дъга” Работи В ремонт

Приемна ДГ „Радост

 

8 ДГ “Пролет” Работи В ремонт

Приемна  ДГ „Здравец“

9 ДГ “Радост” В ремонт

Приемна  ДГ,,Дъга”

Работи

 

10 ДГ “Детелина” Работи

 

В ремонт

Приемна ДГ „Снежанка“

 

11 ДГ “Зорница”  Работи Работи