В община Брацигово ще има нова социална услуга

Снимка: Марица

Със заповед на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е дадено предварително одобрение за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Брацигово  с капацитет  27 потребители.

Община  Брацигово стартира процедура за набиране на потребители, които ще ползват социалната услуга, както и социални асистенти, които ще предоставят социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Документите, които са необходими за кандидатстване, могат да бъдат открити на официалната страница на община Брацигово.