В областта: Сигнали за нерегламентирани сметища са подадени в Екоинспекцията

Снимка: Vip-Velingrad.com

Осем сигнала са подадени на „зеления телефон“ и по електронна поща в Екоинспекцията в Пазарджик през изминалия месец. Повечето от тях са нерегламентирани сметища. Първият е за периодично образуване на нерегламентирано сметище в землището на с. Карабунар, общ. Септември.

При проверката на място, с участието на кмета на с. Карабунар и в присъствие на сигналоподателя е установено, че замърсеният терен, предмет на сигнала е почистен
и към момента на проверката няма налични отпадъци от нерегламентирано изхвърляне.

Подаден е и сигнал за изхвърлени отпадъци от автомобили (брони, купета и др.) до имота на сигналоподателя в м. „Сазлъка“, гр. Пазарджик. Сигналът е изпратен по компетентност до Община Пазарджик. Предстои проверка и по друг сигнал за нерегламентирано сметище на територията на с. Грашево, община Велинград.