В областта: Наплив за смяна на лични документи и шофьорски книжки – по 300 на ден

Снимка: ОДМВР

Административните звена обслужващи граждани в сектор „Български документи за самоличност” в Пазарджик, Районните управления в Септември, Пещера, Велинград, Панагюрище и сектор „Пътна полиция” в Пазарджик работят с повишено натоварване. Причина за това е големия брой от жители на областта, които използват летните си отпуски, за да подменят изтеклите си документи за самоличност. Това съобщиха от ОД на МВР в Пазарджик.

За времето от 01 до 12 август са приети и обработени заявления за издаване на 2630 лични карти, 1513 паспорта и 825 свидетелства за управление на МПС. Това прави средно между 300 и 350 обслужени граждани на ден. Немалък е и броя на гражданите желаещи да регистрират, пререгистрират спрат или бракуват своите моторни превозни средства.

На този етап не се налага удължено работно време на звената, тъй като в рамките на редовното се обслужват всички желаещи.

Припомняме, че считано от 01.02.2021 г. всички лични карти, чийто срок на валидност изтича, подлежат на подмяна в 1-месечен срок, тъй като съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, удължаването на сроковете на валидност за личните карти и паспортите е валидно само за тези, изтичащи в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г.

Информираме гражданите, че не е задължително да подменят паспортите си. Паспортите с изтекъл срок на валидност полежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността. В противен случай гражданите подлежат на глоба.