В областта: Екоексперти помогнаха на ранени и паднали от гнездата си щъркели

През месец юли в Екоинспекцията в Пазарджик са постъпили много сигнали за пострадали птици – те са общо 17 като 14 от тях са за щъркели. Част от птиците са без наранявания – оплетени в жици, сезал или стоящи на пътното платно. На пострадалите е оказана помощ.

Първият от сигналите е за намерено паднало от гнездото и ранено малко щъркелче в село Звъничево. Проверката на място е установила, че млад екземпляр от вида бял щъркел е със счупено крило. Преценено е, че трябва да се изпрати за
лечение в спасителния център в гр. Стара Загора.

В село Звъничево през юли е регистриран още един случай на пострадал щъркел – птицата е със счупен крак. При проверката екоекспертите са установили, че тя се нуждае от преглед и лечение – липсва част от единия крак на птицата и е с оплетен найлон около него. Птицата е изпратена за лечение.

Намерен е и щъркел със счупено крило в Малко Белово. Предприети са действия за изпращане за преглед и лечение в
спасителния център в гр. Стара Загора.

Четвърти случай на щъркел със счупено крило е регистриран на излизане от гр. Ракитово, в посока гр. Костандово, след склада за дървен материал. Той също е изпратен за преглед и лечение в спасителния център в Стара Загора.

Намерен е и щъркел със счупен крак в село Черногорово. Екоекспертите са го изпратили за лечение в спасителния център.

Освен пострадалите птици има приети сигнали и за паднали от гнездата малки щъркелчета. Те са от селата Хаджиево, Звъничево, Алеко Константиново и Крали Марко. Младите екземпляри са пуснати в подходяща среда.