В областта: Близо 6 хиляди са подадените заявления за помощ за отопление през зимата

Помощта за отопление през предстоящия зимен сезон (1 ноември 2021 г. – 31 март 2021 г.) е увеличена с 27,75 лева и става 523,55 лева. Повишението е с 5,6% е съобразено с поскъпването на електроенергията за регулирания пазар. Това съобщиха от РД „Социално подпомагане“ в Пазарджик.

Кандидатстването за помощи за отопление започна от началото на месец юли и ще приключи на 31 октомври. До момента на територията на област Пазарджик са подадени 5 998 заявления-декларации за отпускане на този вид подкрепа, което е с близо 844 повече от миналата година. Вече са издадени 1 741 за получаване на помощта.

Увеличението на пенсиите от 1 юли и добавката от 50 лева, която получава всеки пенсионер, няма да се отразят на правото на достъп до този вид помощ и няма да доведат до отпадане от подпомагане.

Право на помощ за отопление имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразено с възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други обстоятелства.

Заявленията се подават до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес, чрез ПИК или електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване, както и по пощата.

Всеки желаещ да кандидатства може да получи необходимите документи за попълване на място в ДСП или да ги изтеглите от страницата на Агенцията за социално подпомагане електронен адрес:  https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.