В музея в Панагюрище: Реставрираха културно-исторически ценности

Снимка: ИМ-Панагюрище

Работещите в Исторически музей – Панагюрище поддържат културно-историческото наследство на града. Реставрираха се културно-исторически ценности, някои от които част от експозицията на музея. Експонатите от фонд „История на България, XV-XIX в.“: „Опис на град Панагюрище и околията, на еснафите и работниците от Иван Куртев“ и „Опис на еснафите и работниците в гр. Панагюрище и околията“ се върнаха на мястото си, за да могат посетителите след 4 януари 2021 г. да се запознаят с информацията, която дават за нашето минало.