В Административен съд-Пазарджик стартира образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие

В Административен съд – Пазарджик стартира образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. За поредна година съдът участва в съвместната инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, чиято цел е повишаване на правната култура на учениците и формирането им като отговорни и активни граждани.

Партньор на Административен съд – Пазарджик в образователната програма за учебната 2022/2023 г. е Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик.

Първата лекция на учениците от XIв клас, специалност „Съдебна администрация“, се проведе в зала № 1 на Административен съд – Пазарджик. Темата „Съдебната система в Република България. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната власт. Висш съдебен съвет.“ бе представена от съдиите Георги Видев и Дияна Златева-Найденова. Лекторите представиха презентация по темата и успяха да провокират интереса на учениците, които взеха активно участие в срещата.