Възрожденската църква „Св. Димитър“ в Пещера отбелязва храмов празник

Снимка: opoznai.bg

Възрожденската църква „Св. Димитър“ в Пещера отбелязва храмов празник. Църквата, която е катедрален храм, се намира в централната част на града. Строена е в периода 1825 – 1831 година, благодарение на дарения на занаятчийските еснафи от населеното място.

Храмът е характерен представител на Брациговски строително-каменоделски-резбарски център, включващ майсторите от Пещера, Брацигово и Козарско. Храмът представлява трикорабна сграда, с три купола. Сводовете и куполите са изградени от тухли, докато стените са каменни. Олтарната част е отделена с дървен, украсен с резба иконостас. Вътрешността на храма е частично изписана със стенописи. В централния купол е изписан Христос, а в олтарната част привличат внимание няколко богати композиции: „Богородица Ширшая“, „Благовещение“ и някои старозаветни пророци.

Иконостасът е резбован през 1910 година, но иконите, както и двата големи кивория, са от XIX век. Между иконите извън иконостаса, някой са по-ранни от построяването на храма.

Особено ценни са: „Богородица Одигитрия“ (определена като изпълнение от XVII-XVIII в.), „Св.Богородица” (1642 г.), „Св. св. Петър и Павел” (1769 г.), „Св. Екатерина” (1792 г.), „Св. Георги” (1811 г.), „Св. Димитър” (1830 г.), „Велик архангелски събор“ (1830  г.).