Възможности за онлайн обучение на българските ученици

Синдикат „Образование“ е убеден, че политиката за онлайн обучения в образователната система трябва да бъде приоритет на МОН и да бъде  планирана създадена и интегрирана своевременно за да се превърне в ефективна и действаща система за образование.

Д-р Юлиян Петров

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ предлага при създалата се трудна ситуация на повишена епидемиологична обстановка, българските образователни институции да използват всички възможности за онлайн обучение на учениците.

Училищата в облака, които използват office 365, G- suite, могат да използват приложенията като виртуални класни стаи, групи, качване на материали от учителите във виртуалния хард диск, виртуална тетрадка /onenote / office 365/.

Напълно приложими са Skype уроци, за тези които не са в G suite и hang up, както и провеждането на уебинари. Могат да се използват и  съществуващите електронни учебници.

В платформата „Уча се“ има голям ресурс от учебни клипове, обхващащ материала, който се изучава в училище. Подобна платформа на „Уча се“ е “Khan academy”, коята предоставя огромна база от учебни клипове на английски език. Недостатък е, че платформата има много малка част преведена на български език.

Майкрософт предоставя възможности за онлайн обучение чрез Microsoft Teams, където учители и ученици могат да работят съвместно. Има поредица от уебнинари, които могат да се използват.

Училищата, които са инсталирали Moodle могат да използват платформата за дистанционно обучение.

Тези образователни институции, които все още нямат достъп до горецитираните онлайн ресурси могат да използват за учебна комуникация служебни мейли. Ако има училище без служебни мейли те биха могли да използват официалната поща на училището, сайт на училището, като учителите подават информация за дейностите, които трябва да изпълняват  учениците.

Необходимо е МОН бързо да ситуира възможности за онлайн обучение в следните стъпки:

  1. Наличие на домейн и хостинг на всички образователни институции;
  2. Разработена и инсталирана единна платформа за онлайн обучение;
  3. Създаване на национална база данни администрирана от МОН с ресурс от учебни клипове и материали на български език и други езици;
  4. Безплатен достъп на всички образователни институции и учители до създадените инструменти за електронно обучение;
  5. Осигуряване на равен, безплатен достъп на всички български ученици до онлайн обучение.

Наложително е обсъждането на работния режим на учителя, който не кореспондира с хипотезата учител да провежда обучения в платен отпуск.

Синдикат „Образование“ е убеден, че политиката за онлайн обучения в образователната система трябва да бъде приоритет на МОН и да бъде  планирана създадена и интегрирана своевременно за да се превърне в ефективна и действаща система за образование.