Във Велинград: Приключи ремонтът по улица “Борислав”

През пролетта по улица „Борислав” бяха подменени изцяло водопровода и водопроводните отклонения, а през юни частично канализацията. След това бяха поставени и бордюри по протежението на цялата улица. В сряда започна нейното асфалтиране. Днес то вече е финализирано.