Във Велинград поискаха от Драгомир Стойнев държавни стимули и санкции за туристическите общини за състоянието на чистотата и инфраструктурата

qrf

COVID-кризата удари туризма изключително сериозно, а държавата не отговори с адекватни мерки за подкрепа. Макар и със закъснение и орязани, получихме средства, но те не решиха проблемите, предизвикани от пандемията. Загубата на работна ръка е много сериозен проблем, ако заетите не получават адекватни средства по време на затварянето, ги губим, а при отваряне е невъзможно да ги върнем обратно.

На второ място – инфраструктурата и чистотата в туристическите общини, трябва да бъдат поставени като приоритет. Липсата на Пречиствателна станция във Велинград е сериозен проблем, както и състоянието на градската среда – това са изключителна пречка пред развитието на курорта и позиционирането му на сериозните туристически пазари. Входът на града и импровизираните сметища там не са най-добрите гледки за туристите. Уникалната природа е от едната страна, но от другата страна е липсата на атрактивна и чиста среда, която да задържи туристите за по-дълги престои във Велинград. Държавата трябва да се намеси със система от санкции и стимули за туристическите общини, които да мотивират местната власт да поддържат качествена инфраструктура и среда.

Това бяха част от проблемите, които обсъдиха представителите на туристическия бранш на среща във Велинград с Драгомир Стойнев, бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма и водач на листата на „БСП за България“ за Пазарджишка област.

Ние сме твърдо зад необходимостта държавата да осигури на сектора пряка финансова подкрепа в ситуация на криза. Според някои, това не било пазарно, но и затварянето заради пандемията не е пазарна ситуация.“, заяви Стойнов.

Драгомир Стойнев смята, че за да бъде подкрепен браншът в усилията му да привлече и задържи туристи, на годишна база от държавния бюджет трябва да бъдат насочвани целеви средства за туристическите общини за подобряване на инфраструктурата и средата, но по много ясни критерии и контрол.

Проблемът с кадрите е огромен“, призна Стойнев – „държавата трябва да започне държавна програма за целенасочено подготвяне на кадри за бранша, освен в сферата на маркетинга и в сферата на балнео- терапевтичните и здравни услуги“. Според Стойнев специалистите, заети в туризма и балнеологията трябва да бъдат професионално подготвени в рамките на държавната образователна система, а професионалните програми да бъдат с усилена езикова подготовка.

Еко-туризмът, гурме-туризмът, виненият туризъм, културно-историческият туризъм могат само да направят региона още по-привлекателен и да удължат престоите и целогодишната посещаемост на региона, подчертаха представителите на „БСП за България“. Според Васил Аврамов, номер 6 в листата на „БСП за България“ е време да се помили за специален Закон за националните курорти, чрез който може да бъде уредено решаването на общите проблеми в сектора и да бъдат заложени възможности за стабилно развитие.

По време на срещата Симеон Симеонов, номер 4 в листата на „БСП за България“, който също се занимава с хотелиерски бизнес, постави въпросите за ефективността на националната програма за реклама на туристическия ни продукт на външни пазари, както и активността на външнотърговските представителствата на страната ни при промотирането на възможностите на туризма у нас. В срещата участва и Невенка Ролева, която е под номер 13 в листата на „БСП за България”.