Въвежда се ново работно време на Центъра за административно обслужване в Пещера

Архив

Във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването относно усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и на основание Заповед №149/20.03.2020 г. и Заповед №152/21.03.2020 г. на Кмета на Община Пещера, се въвежда следното работно време на Центъра за административно обслужване в Община Пещера:

  1. На 21.03.2020г. и 22.03.2020г. в Центъра за административно обслужване в Община Пещера от 11.00 часа до 16.00 часа ще бъдат издавани удостоверения за настоящ адрес на граждани, които имат различен настоящ адрес от постоянен си адрес.
  2. На 21.03.2020г. и 22.03.2020г. в Центъра за административно обслужване в Кметство с. Радилово и Кметство с. Капитан Димитриево от 8.30 часа до 17.30часа ще бъдат издавани удостоверения за настоящ адрес на граждани, които имат различен настоящ адрес от постоянен си адрес.
  3. За посочения период,административните структури ще издават удостоверения за настоящ адрес на граждани, които са заявили желание за промяна на настоящия си адрес, като за целта следва да представят:
  • Заявление за промяна нанастоящ адрес.
  • Документ за самоличност.
  • Документ за собственост върху имота или документ за ползване на имота за жилищни нужди (например договор за наем).
  • Декларация за писмено съгласие на собственика (ако заявителят не е собственик на имота). Декларацията трябва да е подписана лично от собственика, пред длъжностното лице, или да е нотариално заверена.
  • Документ за платена такса.
  • В случай, лицетоне подава заявлението лично е необходимо да се представи нотариално заверено пълномощно или съдебно разпореждане.
  1. В работни дни Центърът за административно обслужване ще е с работно времеот 08,30 часа до 12.30часа и от 13.30ч. до 17.30 часа.