Въвеждат промени при провеждането на кандидат-щофьорските изпити

Какво ще се промени с новите правила при кормуването и шофьорските изпити коментираха инж. Емил Панчев – председател на Съюза на автомобилистите и Йонко Иванов – председател на Съюза на центровете по авто-мото подготовка.

Шофьорските изпити са една от най-важните стъпки при обучението на новите водачи, но резултатите от тях не са определящи за поведението на пътя, заяви инж. Панчев.

Автомобилна администрация предлага повишаване на изискванията към кандидат-шофьорите и инструкторите. „Изпитът се променя в теоретичната си част, там се получават едни нови клипове, които ако се пипнат още малко, биха могли да бъдат полезни и в процеса на обучение, и в самите ситуации, в които шофьорът би попаднал“, обясни Иванов.

По думите му това ще доведе много от кандидат-шофьорите в обучителните зали, за да видят нагледно как да се справят на пътя, а не да зубрят листовки. Иванов обаче изтъкна, че има технически проблеми, които ще възпрепятстват практическия изпит. „Втората част е пълна демагогия – да те изпитват с GPS. На 6 април имаше работна среща, показаха ни пет графични формата и не стана ясно как ще се провежда този изпит. Да не говорим, че преди няколко седмици имаше тотален срив в ситемата, около два-три часа нямаше интернет и кандидатите се явиха на два-три изпита“.

Маршрутите ще се определят на случаен принцип, след което кандидат-шофьорите ще получават команди от таблет в ръцете на изитващия. Ако прекъсне интернетът, е предвидено изпитът да продължи, като изпитващият ще дава насоки.