Въвеждат временна организация на движение заради ремонта на пътя Пазарджик-Пещера-Батак

Снимка: БНР
Във връзка с получено писмо от Областно пътно управление – Пазарджик относно изпълнение на превантивен ремонт по републикански път II-37 „Пазарджик – Пещера – Батак“ в участъка от км 148+100 /край гр. Пещера/ до км 159+150 /пътно кръстовище с републикански път 111-379, за с. Нова Махала / – IIри етап. община Пещера уведомява, че за извършване на ремонтните дейности е въведена временна организация на движение:
Строително-монтажни работи предвидени на обекта ще се извършват по одобрен и съгласуван проект за Временна организация и безопасност на движението /ВОБД/ за II-ри етап.
СМР ще се извършват на цялостно затворен участък. като за обходни маршрути се използват следните маршрути:
ОБХОДЕН МАРШРУТ по направление ПЕЩЕРА – БАТАК И ОБРАТНО:
1. Лекотоварните автомобили до 3,5 т по направление от гр. Пещера за гр. Батак, започва от км 146+670 /кръгово кръстовище с ул. „Свети Константин“, ул. „Трети март“, ул. “Петър Реков“ и ул. „д-р Петър Цикалов“/ в посока ул. „Св. Константин“. След с. Св. Константин, преминава по общинския път около язовир Батак, след което се пренасочва в посока гр. Батак на кръстовището с път 11-37.
В обратна посока за гр. Пещера, лекотоварното движение се отбива след гр. Батак в посока с. Св. Константин, след което се пренасочва към гр. Пещера.
2. Товарните автомобили над 3,5т за гр. Батак се отбиват от гр. Пазарджик, на кръстовището на ул. “Христо Касапвелев“ с път 1-8 в посока с. Звъничево. От с. Звъничево обходния маршрут продължава по път 11-84, път Ш-376 в посока гр. Ракитово, м. Цигов Чарк до кръстовището с път II-37.
Товарните автомобили над 3,5т, които се движат по път II-37 в посока Доспат-Пещера- Пазарджик се отбиват по обратното направление на описания маршрут.
Обхода за гр. Пещера започва от кръстовището на път II-37 с път III-376, преминава през м. Цигов Чарк, гр. Ракитово до кръстовището на път III-376 с път II-84. От кръстовището, тежкотоварното направление продължава по път II-84 в посока гр. Пазарджик през с. Ветрен дол, с. Звъничево до ул.“Христо Касапвелев“, гр. Пазарджик.
Тежкотоварното движение, пътуващо за гр. Пещера, стигайки до кръговото кръстовище на път II-37 в гр. Пазарджик, продължава по път II-37 до гр. Пещера.
Призоваваме гражданите да бъдат търпеливи и да спазват стриктно въведената временна организация на движение.