ВСС организира конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20 май

Снимка: sputnik.bg

Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“, като част от инициативата Ден на отворените врати във ВСС. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 1 април до 20 май, включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.justice.bg.

Обявяването на победителя и връчването на наградата – лаптоп, както и две поощрителни награди – фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет. Инициативата ще се проведе на 7 юни. Отличените есета ще бъдат публикувани на сайта и на Facebook страницата на ВСС.

В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до ХІІ-ти клас от българските училища в страната. Всеки участник има право да участва с едно есе.

 

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

 • име, презиме и фамилия на участника;
 • област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
 • телефонен номер на училището;
 • телефонен номер на участника;
 • електронен адрес на училището;
 • електронен адрес на участника.

 

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

 • формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
 • обем: до три печатни страници формат А4;
 • разредка на редове и абзаци: 1,5;
 • подравняване: двустранно;
 • шрифт: Times New Roman;
 • размер на шрифта: 12.

 

Критерии за оценяване:

 • демонстриране на познания по темата;
 • теза, съответстваща на формулираната тема;
 • оригиналност и творчески подход;
 • недвусмислено изразяване на лична позиция;
 • удачно подбрани аргументи;
 • използване на подходящи стилово езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
 • спазване на езиковите норми.