ВСС обяви обществената поръчка за изграждане на Административен съд

Административният съд най - после ще има собствен дом

Снимка: Архив

Висшият съдебен съвет обяви обществената поръчка за проектиране и изграждане на новата съдебна сграда за нуждите на Административен съд, Окръжна и Районна прокуратура в Пазарджик“. Председателят на Административен съд – Пазарджик – Мариана Шотева е упълномощена да представлява Висшия съдебен съвет при организиране и провеждане на процедурата за  възлагане на обществената поръчка. Тя е обявена на страницата на Агенцията по обществените поръчки и в официалния вестник на Европейския съюз.

Цялата документацията за обществената поръчка е публикувана в секцията “Профил на купувача“ на Интернет страницата (http://www.vss.justice.bg) на Висшия съдебен съвет.

Офертите и заявленията ще се приемат в Административен съд – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 20, ет. 5 в срок до 17,00 часа на 11.01.2019 г.

 

 

 

05.12.2018 г.

Гр. Пазарджик