Връчиха традиционните награди на дейците на просветата и културата

Снимка: Награденият за цялостен принос в развитието на културата на Община Пазарджик: Петър Стефанов

Днес в Пазарджик бяха връчени традиционните награди за просвета и култура, които се връчват ежегодно в навечерието на 24 май. Предлагаме имената на наградените:

 

Директор на годината за 2019 година

Директор на детско заведение:  Илка Енчева, ДГ „Радост”

  1. Директор на начално училище или център за подкрепа за личностно развитие: Каталина Спасова, НУ „Васил Левски”
  2. Директор на основно училище:  Василка Димова, ОУ „Любен Каравелов”
  3. Директор на гимназия или средно училище: Иванка Ваклинова, ПГ „Иван Сергеевич Аксаков”

 

Учител на годината за 2019 година

1.За постижения в педагогическата практика с деца от предучилищна възраст: Лидия Лупанова, ДГ „Зорница”

2. За постижения в педагогическата практика с деца от начален етап: Ваня Цанева, СУ „Георги Бенковски”

3. За постижения в педагогическата практика с ученици от прогимназиален етап: Цветана Кадьова, ОУ „Св. Климент Охридски”

4. За постижения в педагогическата практика с ученици от гимназиален етап: Диана Стоева, ЕГ „Бертолт Брехт”

5. За постижения в гражданското образование и възпитание на децата и учениците, както и за значими техни изяви в сферата на науката, изкуството и спорта: Вергиния Нешева, ОДК – Пазарджик

Отличени културни дейци за 2019 година

 

  1. За раздел литература: Тодор Каракашев
  2. За раздел музика: Янка Атмаджова
  3. За раздел танц: Константин Низамов
  4. За раздел приложно/изобразително изкуство: Леон Бабачев
  5. За раздел театър: Захаринка Терзиева
  6. За раздел журналистика:
  • публицистика: Пенка Михайлова
  • спортна журналистика: Димитър Комсийски
  1. За раздел фотография: Стоян Навущанов
  2. Специална награда: Стоян Димитров
  3. Специална награда: Константин Анастасов
  4. Награда за цялостен принос в развитието на културата на Община Пазарджик: Петър Стефанов