Вижте резултатите от проведения годишен преглед на архитектите

На 22.02.2019 г., се проведе традиционният Годишен архитектурен преглед на проекти и реализации за 2018 г. на членове на САБ -Дружество Пазарджик и КАБ - Регионална колегия Пазарджик. След проведеното гласуване на присъстващите редовно отчетени членoве на САБ - Дружество Пазарджик и КАБ - Регионална колегия Пазарджик за определяне на призьорите от представените проекти и реализации, се получиха следните резултати: