Вижте противоепидемичните мерки в МБАЛ – Пазарджик, влезли в сила от днес

В отделенията на  болницата ще се работи и при  засилен дезинфекционен режим.

Архив

Във връзка с недопускане и ограничаване разпространението на COVID19  и изпълнението на Националния план на Република България за готовност за грипна пандемия, изпълнителният директор  на МБАЛ-Пазарджик д-р Красимир Темнилов издаде заповед относно противоепедимичните мерки, които се въвеждат в лечебното заведение.

Ще бъде оптимизиран пропускателният режим в стационарните структури на МБАЛ-Пазарджик. Няма да се допускат външни посетители в болничните стаи и коридори в определените дни за свиждане на болните. Информация за пациентите ще се дава в определените за това часове. Това ще се прави на входа на отделенията  от дежурния персонал.

Контролни прегледи ще се извършват в приемните кабинети на отделенията. Там ще става и получаването на документи.

Посетителите трябва да носят защитни маски и да дезинфекцират ръцете си с препаратите, поставени на входа на стационарните отделения. Задължително с предпазни маски, които да се сменят на всеки два часа, ще работят персоналът в стационарните звена и служителите, чиито служебни задължения налагат контакти с външни посетители или потребители на административни услуги.

На работа няма да бъдат допускани служители с грипоподобни симптоми. В коридорите на ТЕЛК не трябва да се допуска струпване на чакащи хора и трябва да се спазва минимална дистанция от 1 метър между посетителите.

В отделенията на  болницата ще се работи и при  засилен дезинфекционен режим.