Вижте наградените проекти и реализации от годишния архитектурен преглед на САБ – Пазарджик

Проведе се традиционният годишен преглед на проекти и реализации за 2019 г. на членове на САБ и КАБ в гр. Пазарджик . След проведеното гласуване на присъстващите членoве на САБ - Дружество Пазарджик и КАБ - Регионална колегия Пазарджик за определяне на призьорите от представените проекти и реализации, се получиха следните резултати, обобщени и съобщени от тричленно жури с председател арх.Любимка Бурова и членове, арх. Лазар Ковачев и арх. Петър Мурджев: