Вижте наградените в „Деня на правото да знам“

Снимка: Наградените

В Международния ден на правото да знам – 28 септември 2018 г., се проведе 16-та церемония за връчване на наградите на Програма „Достъп до информация” връчва годишни награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам. Да припомним, че РИИОСВ-Пазарджик бе номинирана за институция, най-добре работеща по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), община Панагюрище бе номинирана за институция, която системно нарушава ЗДОИ, а Борислав Лазаров от Елшица бе номиниран за гражданин, активно търсещ правата си по ЗДОИ.

Ето и победителите в шестте категории.

1. Категория
Гражданин, използвал най-активно правото си на информация

Награда „Златен ключ” се присъжда на Мария Шаркова, София, за използването на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в изследователската си работа по анализ на съдебните дела за лекарска грешка и като цяло на ефективността на контролните органи в областта на здравеопазването.

Почетна грамота получава Елена Христова, София за активното използване на ЗДОИ за получаване на информация за регистрираните от съответните управляващи органи нередности по различни оперативни програми на ЕС, включително защитата на правото на информация в съда.

2. Категория
Неправителствена организация, упражнявала най-активно
правото си на достъп до информация

Награда „Златен ключ” се присъжда на Асоциация на парковете в България за дългогодишно, активно и резултатно използване на ЗДОИ за получаване на информация, необходима за анализи на политиките по опазване на околната среда, както и за аргументирани предложения за подобряването на тези политики.
Почетна грамота получава Български институт за правни инициативи за дългогодишно, последователно и ефективно използване на Закона за достъп до обществена информация за постигане на по-голяма отчетност и прозрачност в съдебната система.

3. Категория
Най – добра журналистическа кампания,
свързана с правото на достъп до информация

Награда „Златен ключ” се присъжда на Емилия Димитрова–Данкова, SevlievoOnline.com за последователно и резултатно използване на процедурите по ЗДОИ, включително защита на правото на информация в съда, за разследване и отразяване на теми от обществен интерес в Севлиево и региона.

Почетни грамоти получават Валя Ахчиева, БНТ за дългогодишно и целенасочено използване на ЗДОИ за разкриване и потвърждаване на факти за целите на своите разследвания и за отразяването на случай с освобождаването на служител за предоставяне на информация по ЗДОИ на журналистката.

Сайтът „Биволъ“ за създаването и поддържането на „Търсачките на Биволъ“ като инструмент за свободно търсене и засичане на данни в отворен формат от различни държавни източници в полза на прозрачността и отчетността.

4. Категория
Институция, организирала най-добре предоставянето
на информация за граждани

Награда ”Златен ключ” се присъжда на Община Белослав за постоянните усилия за изпълнението на задълженията за активна прозрачност през последните три години и водещото място в Рейтинга на активната прозрачност в област Варна и в общия Рейтинг на общините в България.

Почетна грамота получава Община Белоградчик за постоянните усилия за изпълнението на задълженията за активна прозрачност, за отношение към съдържанието на секция „Достъп до информация“ като подпомагащо гражданите да упражняват правото си на достъп до обществена информация и отзивчивостта на администрацията и кмета на общината Борис Николов към заявителите.

5. Категория
Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ
и нарушава правата на гражданите

Антинаграда „Катинар” се присъжда на Българска агенция по безопасност на храните и Областните дирекции по безопасност на храните за негативната практика да отказват достъп до информация по заявления, подадени по електронен път на основание, че не са подписани с електронен или собственоръчен подпис, което не е изискване по Закона за достъп до обществена информация и нарушава правото на гражданите на достъп до информация.

„Срамота” получава Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – за продължаващите откази да предоставя информация, въпреки заявките за публичност и отчетност, и въпреки множеството постановени съдебни решения, които отменят отказите, по дела на разследващи журналисти.

6. Категория
Най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация

Антинаграда „Вързан ключ” се присъжда на Административен съд – Варна за абсурдната практика да се предадат на Териториална дирекция на НАП – Варна за проверка заявители по ЗДОИ.

„Срамота” получава Министерство на правосъдието за отказ да предостави копие от отчета за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в през 2017 г., който включва и данни за направените откази и причините за това, на основание наличието на специален ред за това, когато според самият ЗДОИ институциите са длъжни да публикуват тези отчети на интернет страниците си.

Пълната обосновка към всяка от получените 35 номинации може да видите на специалната страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/nominations/2018/.