Вижте мерките на полицията за Великден и допълнителните указания за преминаване на КПП

Публикуваме изпратената от пресцентъра на ОДМВР информация без редакторска намеса

Архив

Уважаеми жители и гости на Област-Пазарджик,

В навечерието сме на изключително почитани и важни за нас християнски празници, а именно Възкресение Христово ! Паралелно с това сме поставени и пред изпитание, които изисква да проявим своята висока гражданска позиция, доблест и почтеност, като спазваме въведените мерки и ограничения. Те целят да създадат условия, при които да опазим себе си и нашите най-скъпи хора –възрастните родители и близки, от разразилата се вирусна инфекция.

Предвид на всичко това от Областната дирекция на МВР и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Пазарджик предприемат и са планирали комплекс от мерки.

На пълна пара продължават работата си обособените осем КПП на входно-изходните точки от и към гр.Пазарджик. Полицейските служители позиционирани там ще имат за задача да следят стриктно за спазване на основанията за пътуване извън и към областния център. Неизрядните граждани или тези, чиито основания за пътуване не отговарят на изискванията ще бъдат връщани обратно. Полицейски служители от структурите на ОДМВР, от Районните управления в Пазарджик, Пещера, Велинград, Панагюрище и Септември ще дежурят в близост до всички християнски храмове, в които ще се отслужват литургии. Надяваме се повечето хора да останат по домовете си, да не излизат и да не отиват в храмовете. А там където ще има присъствие на граждани ще се следи за наличие на необходимата дистанция един спрямо друг и за еднопосочно движение при влизане и излизане от храма. Засилени дежурства са планирани и от екипите на пожарната, като през миналата седмица са извършени проверки за пожарната безопасност във всички църкви и манастири в областта.

Припомняме на хората да излизат само ако това е наложително и при задължително използване на предпазни маски или шалове на лицето. Празнувайте в жилището, на терасата, на двора, общувайте чрез технологиите, но не ходете на разходки по паркове, детски площадки и други места, където можа да има хора.

Благодарим на всички за разбирането, за търпението при спазване на ограниченията, които търпим заедно. Това е начинът да се опазим здрави, а на по-късен етап да възстановим социалния си живот и да продължим напред заедно. Служителите на МВР нямат задача и не горят от желание да налагат санкции на всяка цена, но ще следят стриктно за изпълнение на наложените мерки.

Предстои честването на един от най-светлите християнски празници – Великден. Това събитие е свързано със събирането на голям брой хора на обществени места, паленето на свещи в църковните храмове и дома, с което се повишава рискът от възникване на пожари и инциденти.

В тази връзка, РДПБЗН – Пазарджик апелира към всички граждани за повишено внимание и спазване на някои основни правила по време на празниците:

Когато сте у дома:
– поставяйте горящи свещи само на безопасни места, върху негорими подложки на разстояние от горими материали;
– пазете косата и дрехите си, когато палите свещ;
– употребявайте свещи на недостъпни за деца и домашни любимци места;
– когато излизате от вкъщи, се убедете, че не сте оставили горящи свещи.

На обществени места:

– мислете за своята безопасност и тази на хората около вас. Пазете косата и дрехите, когато палите или пренасяте свещ;
– не изхвърляйте безразборно горящи свещи и клечки кибрит;
– при влизане в обществена сграда, обърнете внимание на схемата за евакуация. Запомнете пътя по който сте влезли и местата на противопожарните уреди;
– при инцидент, запазете самообладание и без блъскане, се насочете към изходите. Ако е задимено, покрийте устата и носа си с кърпа или дреха и се движите ниско до земята.
– при евакуация следвайте указанията на персонала и на пристигналите пожарни екипи.
– помогнете на жените и децата да напуснат първи мястото на инцидента. При необходимост , окажете първа помощ на пострадалите или уведомете пожарните екипи за тяхното местонахождение.

При инцидент сигнализирайте на тел. 112!

При преминаване през КПП освен документ за самоличност, задължително се предоставя на органите на МВР декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването, в следните случаи:

–  Полагане на труд в населеното място, като лицата следва да представят задължително и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;

–   Здравословни причини на пътуващия или негови близки;

– Завръщане на настоящия адрес, като лицата следва да представят задължително и служебна бележка от кметството на населеното място по настоящ адрес;

– Завръщане на адрес, на който временно пребивават, когато е различен от техния постоянен или настоящ адрес;

–  Необходимост от полагане на грижи за техни роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те е различно от това по техния постоянен или настоящ адрес;

–  Необходимост от снабдяване на себе си или лица, за които полагат грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдяват с такива стоки;

–  Адвокати, които пътуват с цел упражняване на своята професия, като същите следва да се легитимират със заверена за съответната година адвокатска карта, издадена от съответния адвокатски съвет;

–  земеделски стопани и животновъди, които следва да представят и:

а) удостоверение за регистрация като земеделски стопанин, със заверка 2019 или 2020 година;

б) удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин);

в) служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща, че преминаващото лице е негов служител

–  самонаети лица ( самоосигуряващи се лица; ЕТ или собственици на некорпорирани предприятия, в които те работят; неплатени семейни работници, включително тези, работещи в некорпорирани предприятия и ангажирани напълно или частично в производствения процес; надомни работници, чиито доход е функция от стойността на продукцията от даден производствен процес, за който те са отговорни; лицата, заети в предприятие ангажирано с производство изцяло за тяхно крайно потребление ) в случай, че пътуването им е свързано с работен ангажимент, което следва да се отрази в декларацията, в която са попълнили като работодател собственото си име или предприятие;

–  водачи на транспортни средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи, които следва да представят и служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в които е посочен маршрутът и списък на пътниците;

–  лица, обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населеното място, в което живеят, които следва да представят и служебна бележка, издадена от кмета на съответната община или упълномощено от него лице, в която се намира обработваният от тях имот;

 

Изключение правят следните случаи:

 

–  при завръщане на постоянен адрес – показва се само лична карта;

– за служители на държавните органи и органите на местно самоуправление, които представят само служебен документ – служебна карта или служебна бележка,(при пътуване за полагане на труд).

– водачи и пътници в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили) – представят документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;

– при пътуване с групов транспорт, организиран от работодателя, се изисква представяне:

а) от водача на превозното средство – карта, и издаден от работодателя документ удостоверяващ, че с превозното средство се транспортират единствено негови служители от постоянните/настоящите им адреси до местоработата им и обратно;

б) от пътниците – документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;

– служители на стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, които представят документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;

 

ВАЖНО !!!

Граждани, които нямат попълнени декларации няма да бъдат допускани за преминаване през КПП. Служителите на полицията разполагат с готови непопълнени бланки и могат при необходимост да им предоставят такива. След това автомобилът ще се връща обратно извън обхвата на КПП. Когато гражданите вече са попълнили бланките на декларациите могат да се включат отново към чакащите за преминаване автомобили.