Вижте заповедта на министър Ананиев, кой може да влиза и излиза от София

Можете да си спестите излишна разходка до столицата

Архив

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която от 17.04.2020 г. въвежда допълнителни противоепидемични мерки на територията на София град. В заповедта на здравния министър се казва:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на София град, считано от 17.04.2020 г. до второ нареждане.
1. Забранявам влизането и излизането от територията на София град на всички автомобили. Изключение се допуска само за:
• Товарни автомобили, извършващи транспортни услуги, като необходимостта от пътуването се доказва със съответните транспортни документи.
• Превозни средства със специален режим на движение, в т.ч и автомобилите на Регионалните здравни инспекции.
• Автомобили превозващи медицински лица, отиващи на работа.
• Автомобили превозващи хора, които се нуждаят от лечение, като в декларацията на пътуващите се посочва лечебното заведение, в което отиват.
• Автомобили обслужващи неотложни ремонтни  и/или аварийни дейности: водоснабдяване, електроснабдяване, топлоснабдяване, снабдяване на хранителните магазини, аптеките и лечебните заведения.
• Доставчици на платежни услуги и оператори на електронни съобщителни мрежи.
• Служебни автомобили и автобуси, превозващи работници до и от местоработата им, в т.ч и обслужващи стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, когато това налага влизането или излизането от територията на град София. В декларацията на пътуващите се посочва работното място и телефона на работодателя.
2. За гражданите, които отиват и се връщат от работа с личен автомобил се допуска влизане и излизане от територията на град София в интервалите от  6.00 до 8.00 часа и от 18.00 до 20.00 часа. В декларацията на пътуващите се посочва работното място и телефона на работодателя.
II. Заповедта да се съобщи на Регионална здравна инспекция – София град, съответната областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, кмета на Столична община за изпълнение и осъществяване на контрол върху изпълнението на разпоредените мерки.