Видяно в Пазарджик: Освен на спорта, явно сме и град на комуникациите

Снимката е публикувана във Фейсбук групата „Аз съм от Пазарджик“ с ироничния текст  „Освен на спорта, явно сме и град на комуникациите. Дали Гинес ще обърнат внимание за нов рекорд в тЕхния справочник“

Автор: Ivan Rdv